smile

  • Smile
    Logotype design for fun
  •  
     
    Sketches