Moody Contact Lens  • CLIENT: MOODY BEAUTY
    VISUAL DESIGN: ZHAOYI WANG / YINING SHEN
    PHOTOGRAPHY: MEIFENG HUANG / SESTUDIO