• Koncepcja serii raportów o Deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 
    dla instytutu WiseEuropa.
    _

    projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska, Tomasz Kuc
  • thank you for watching!