• VISUAL IDENTITY FOR ARCHITECTURE STUDIO
  2020


 • PL
  elementy nawiązujące do kartografii
  poziome i pionowe kreski, krzyżyki 
  bogactwo faktur, rytm, światła i cienia
  wykorzystanie mocnych kolorów
  modułowość, oparcie na siatce
  dynamika, emocje, przenikanie się elementów
 • EN
  elements referring to cartography
  horizontal and vertical lines, crosses
  richness of textures, rhythm, light and shadow
  use of strong colors
  modularity, mesh-based
  dynamics, emotions, interpenetration of elements